İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
TRABZON
Trabzon Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Of Tavşanlı Afet Konutlarından Artan 2 Konut Yeni Sahiplerini Bekliyor 19 Ağustos 2016

İlimiz Of İlçesi Tavşanlı Köyünde; 7269 Sayılı Afetler Yasası kapsamında hak sahibi ailelere verilmek üzere yaptırılan 41 adet konutundan 36 adedi Müdürlüğümüz tarafından hak sahibi ailelere teslim edilmiştir. Geriye kalan 5 adet konut ise 3177 Sayılı Kanunun 31.Maddesine göre çıkartılan yönetmeliğin 6. Maddesinde yer alan sıralamaya göre devir edilecektir. Yönetmeliğin (a), (b), ve (c) bentlerine göre; hak sahibi olmuş konut bekleyen aileler, kamu kurum ve kuruluşları, belediye ve İl Özel İdaresine devir yapılması için teklifte bulunulacaktır. Konutların alınmaması durumunda, yönetmeliğin (d) bendi gereği gerçek ve tüzel kişilere ihale yolu ile devredilecektir.

Of Tavşanlı Afet Konutları