İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Trabzon Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
RSS

Duyurular

Açık Kapı Mobil Uygulaması 30 Mart 2018
Valiliğimizde bulunan Açık Kapılara bizzat başvurmak suretiyle ve www.acikkapi.gov.tr web sitesi üzerinden başvuru yapılabilmekteyken, 15 Mart 2018 tarihi itibari ile Android ve IOS uyumlu Açık Kapı mobil uygulaması kullanıma alınmış olup mobil telefonlara yüklenen Açık Kapı Uygulaması ile de başvuru yapılabilecektir.
[Devamı]
Açık Kapı Projesi 09 Mart 2018
Açık Kapı Projesi
[Devamı]
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Yüklenici Firma Tarafından Çalıştırılan Taşeron İşçilerin Sınav Tarihi Hakkında Duyuru 08 Mart 2018
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddeleri gereği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yüklenici firma tarafından çalıştırılan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi kapsamında, Nurcan USTA ile Ahmet BEŞEL 19 Mart 2018 günü, saat 10:00'da Müdürlüğümüz binasında sözlü sınava tabi tutulacaktır.
[Devamı]
Sürekli İşçi Kadrosuna Atanabilmesi İçin Sınava Girmeye Hak Kazananlar 19 Şubat 2018
4734 sayılı Kanun hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvurular 19.02.2018 tarihinde toplanan Müdürlüğümüz Komisyonunca incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan işçiler Ahmet BEŞEL, Nurcan USTA sürekli işçi kadrosuna atanabilmesi için sınava girmeye hak kazanmasına;
[Devamı]
STAJ DUYURUSU 13 Şubat 2018
Trabzon AFAD Staj Duyurusu Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 18/05/2016 tarih ve 4768 sayılı Olur’u ile Staj Yönergesi yürürlüğe girmiş olup; Müdürlüğümüzde staj yapmak isteyen öğrencilerin işlemleri söz konusu yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
[Devamı]
11. Kalkıınma Planı Anketi 09 Şubat 2018
2019-2023 yıllarını kapsamak üzere 11. Kalkınma Planı kapsamında güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliğin oluşturlulması için 1-28 Şubat 2018 tarihleri arasında aktif olacak vatandaşlara yönelik anket çalışmasına ait bağlantı adresine: http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/471624/lang-tr
[Devamı]
Rip Akıntısı 19 Ağustos 2016
Rip Akıntısı
[Devamı]
Of Tavşanlı Afet Konutlarından Artan 2 Konut Yeni Sahiplerini Bekliyor 19 Ağustos 2016
İlimiz Of İlçesi Tavşanlı Köyünde; 7269 Sayılı Afetler Yasası kapsamında hak sahibi ailelere verilmek üzere yaptırılan 41 adet konutundan 36 adedi Müdürlüğümüz tarafından hak sahibi ailelere teslim edilmiştir. Geriye kalan 5 adet konut ise 3177 Sayılı Kanunun 31.Maddesine göre çıkartılan yönetmeliğin 6. Maddesinde yer alan sıralamaya göre devir edilecektir. Yönetmeliğin (a), (b), ve (c) bentlerine göre; hak sahibi olmuş konut bekleyen aileler, kamu kurum ve kuruluşları, belediye ve İl Özel İdaresine devir yapılması için teklifte bulunulacaktır. Konutların alınmaması durumunda, yönetmeliğin (d) bendi gereği gerçek ve tüzel kişilere ihale yolu ile devredilecektir.
[Devamı]