İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Trabzon Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Sürekli İşçi Kadrosuna Atanabilmesi İçin Sınava Girmeye Hak Kazananlar 19 Şubat 2018

4734 sayılı Kanun hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvurular 19.02.2018 tarihinde toplanan Müdürlüğümüz Komisyonunca incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan işçiler Ahmet BEŞEL, Nurcan USTA sürekli işçi kadrosuna atanabilmesi için sınava girmeye hak kazanmasına;

Gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan Başvuruda bulunan Soner KALYONCU’ nun Ekap’ta kaydı bulunmamakta olup, 696 sayılı KHK uyarınca yayınlanan tebliğde aranan 04.12.2017 tarihinde SGK kayıtlarına göre Müdürlüğümüz hizmet alımı sözleşmesine göre çalışıyor olmadığından başvurusu reddedilmesine;

Başvuruda bulunan Mehmet KAHRAMAN’ ın 01.01.2018 tarih ve 30288 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tebliğin 4. Maddesinin (c) Yaklaşık maliyetin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması, bentleri gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olarak kabul edilemediğinden dolayı sürekli işçi kadrosuna atanamamasına; oy birliği ile karar verilmiştir.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, 22.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar gerekçesini de belirtmek suretiyle Müdürlüğümüze yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.